Köpa hund från en kennel

Hunden är ett av de mest populära husdjuren och många funderar på att köpa en hund. Innan man ska köpa sin hund är det mycket att tänka på. Det är bra att vara påläst och veta lite mer om vad man är ute efter. Viktigt är det också att man köper hunden från en seriös uppfödare. Ett sätt att försäkra sig om att h1024px-Running_in_the_grass_yard@Affectionate_Pet_Careunden kommer från en seriös säljare är att välja att köpa hunden från en kennel som är medlem i Svenska Kennel Klubben, SKK.

En kennel som är medlem i SKK förbinder sig att följa de regler som finns vad gäller uppfödning och försäljning av hundar. Du kan då känna dig trygg med att hunden har avlats fram på ett bra sätt som utesluter risken för inavel och ärftliga sjukdomar samt att du får en renrasig hund med stamtavla.

SKK kräver inte bara att uppfödaren ska följa de regler kring djurhållning som finns i Sverige utan de ska även vara seriösa i sin uppfödning och se till att hundarna tas om hand på bästa sätt. Valparna ska kunna vistas i en sån miljö att deras utveckling främjas och där de kan känna sig trygga och få god omvårdnad.

Genom att välja en uppfödare som är medlem i SKK kan den som vill köpa en hund också få hjälp och råd vilken typ av hund som kan passa köparens behov. Alla valparna är besiktigade och vaccinerade av veterinär så köparen kan vara säker på att få en frisk hund. SKK har även regler runt hur köpet får gå till. Det är tex. att köparen inte får hämta sin valp för tidigt eftersom att det är viktigt att valparna får stanna hos sin mamma tillräckligt länge. En valp som köps av en godkänd kennel kommer att ha ett för sin ras typiskt utseende och temperament. Det är viktigt för den som kanske vill ställa ut sin hund på hundutställningar eller som vill ha en hund med vissa egenskaper tex. jakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *