Stjärnans kennelklubb

Det är nu 11 år sedan allt startade. Det hela började med stjärnan själv, Sally. Sally, en Golden Retriever som hittades skadad i vägkanten. Hon blev omhändertagen som av den barmhärtige samariten och fick omedelbar veterinärvård. Det scachorro-37ka också nämnas att ingen hörde av sig till polisen och att Sally övergick i nuvarande ägares ägo. Läget var i början kritiskt och det var inte klart om Sally skulle klara sig. Men hon var en stjärna genom hela vårdprocessen och tillfrisknade. Det ingen visste då var att hon var dräktig, vilket man så småningom blev varse. Men allt gick bra och en tid senare kom det sex valpar till världen; två hanar och fyra honor. Detta blev början på vad idag är Stjärnans kennelklubb.

Sedan dess har det producerats 12 kullar av hälsosamma Golden Retrievrar.

En kennel innebär mycket arbete, mer än vad som syns då mycket sker “bakom kulisserna” Hundarna ska ha en balanserad kost, vaccineras, motioneras och mentalt stimuleras. Detta görs med regelbundna rundor så att de får se annat än sin hundgård, även om den är väl tilltagen. Därtill ska viktiga dokument vara korrekta så att hundarna som lämnar kenneln gör detta med stamtavlor. Viktigt är också att ha ett nätverk att para med så det blir en stabil genvariation.

En annan viktig aspekt är träning i alla dess former; hundarna tränas genom att vara tillsammans i social träning, vilket är ett mycket viktigt moment att ha med redan från början. En hund oavsett ras som tidigt socialiseras och får struktur, och förhållningsregler att förhålla sig till, blir en trygg hund. Till detta tränas mental träning. Exempel på detta kan vara att spåra godis någonstans på kenneln, allt för att utveckla det starka luktsinne de redan är utrustade med.

Utöver detta deltar de flesta hundarna på kenneln i olika hundutställningar. Därför tränas valparna också att tidigt hoppa upp på ett bord, få sin päls kammad, att någon tar i hundens svans och att få tänderna besiktigade. Detta ska kunna göras utan att hunden på något sätt opponerar sig.

Här byggs ett kontinuerligt nätverk där alla är hundälskare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *