Ordning på tävlingsbanan

När det gäller brukshundsklubbar och kennelklubbar organiserar de ofta olika typer av tävlingar. Majoriteten av dem sker utomhus. Men för att tävlingen ska bli lyckad gäller det att man håller ordning på banan eller banorna.

Håll gräset prydligt

Det är viktigt att hålla gräset i ordning på tävlingsbanorna. Med hjälp av en effektiv betesputs kan man hålla gräset kort både på och vid banorna. Den kan också köras i slänter och på mer ojämn mark med bra resultat. Det här gör inte bara att banorna ser finare ut, utan det gör också att risken för huggormsbett minskar ordentligt. Ormarna trivs nämligen inte lika bra på kortklippt gräs. Dessutom blir det enklare ett sätta upp skyltar och hinder om gräset är kort.

Minska skaderisken

När det är ordning på banan minskar också skaderisken. Det är till exempel inte så bra om det är hål i banan. Då kan både förare och hundar trampa ner i hålen och stuka fötter eller skada sig än mer allvarligt. Det är klokt att gå igenom banan och vid behov kan man fylla upp håligheter med jord som stampas till ordentligt. Det är också smart att ta bort grenar, sten och annat som på olika sätt kan ha tagit sig in på banan.

Markera upp banorna

Om man ska hålla i en agilitytävling eller en lydnadstävling är det viktigt att markerna upp banorna ordentligt. Det kan göras genom att man målar med färg på gräset, eller genom att man lägger ut plastband som fästs med tältpinnar eller stenar. Har man tillgång till några stolpar kan man också fästa plastbandet i dem för att få en ännu tydligare gräns för var banan går. På så sätt finns det inga tveksamheter om en hund lämnar banan eller inte. Dessutom riskerar ingen annan att gå in på banan och störa den tävlande.

marinate