Hunden lyssnar till din ton, inte orden

Att uppfostra en hund kräver tid och tålamod. Kom ihåg att det är viktigt att man inte ger upp. Sedan är det även viktigt att man tänker på i vilken ton man talar i. En hund förstår till en början inte vad “nej” eller “sluta” betyder. Däremot kan den koppla ihop de här orden med den tonen som du säger det på. Testa själv genom att säga sluta med en ljus och mild ton. Din hund kommer säkert inte sluta utan istället fortsätta eller titta frågande på dig. Om du däremot ryter till och säger sluta på skarpen, då kommer du få din hunds uppmärksamhet och den kommer förstå att det var något som den nyss gjorde som var fel. Det här kan kräva mycket träning och många hundägare menar att det de har lärt sig när det kommer till att använda olika tonlägen till hunden även har hjälpt dem i andra situationer i livet. Människor kan också reagera olika beroende på vilket tonläge man har när man talar med dem. Det är också viktigt att man inte upprepar samma ord många gånger. Säger man nej eller sluta så ska hunden följa order direkt.

marinate