Lär dig förstå din hund

Hundar kan ju inte tala kanske du tänker! Men hundar kan faktiskt uttrycka sina känslor på andra sätt som också är viktiga att man som ägare är uppmärksam på. I följande inlägg kommer du finna två sätt som man kan försöka utläsa hundens känslor på.

Lyssna

Som hundägare är det väldigt viktigt att man lyssnar på sin hund. Visst, den kan inte tala. Men hundar kan gny om det är så att de har ont någonstans. De kan även skälla om de upplever en situation som hotfull. Lär dig att avgöra vilket humör din hund är på genom att ge den mycket tid och lyssna noga!

Titta

Man kan även avläsa mycket om hur en hund mår på dess kroppsspråk. En bra indikation om hunden är ledsen eller glad är att man kan kolla på svansen. En hund som viftar på svansen är i princip alltid glad, medan en hund som har svansen mellan benen oftast är rädd eller skamsen. Om en hund har ont någonstans kan man ofta märka det genom att hunden har ett sänkt humör och bara vill sova eller vara ifred hela tiden.

marinate